Marcia Lever: Pedagoog

Marcia Lever is sinds 2004 verbonden aan het Expertisecentrum William Schrikker. 
Marcia ontwikkelt interventies voor jeugdigen en ouders met een beperking in vrijwillig en gedwongen kader (HouVast, So-Cool, NPT-LVB). Ook ontwikkelt zij opleidingstrajecten. Als inhoudelijk adviseur draagt zij bij aan de doorontwikkeling van het inhoudelijk werk van de jeugdbescherming en jeugdreclassering van de William Schrikker Groep. De oplossingsgerichte en systeemversterkende benaderingswijze Signs of Safety is daarbij haar belangrijkste bron van inspiratie. Als (vooral) kwalitatief onderzoeker gaat haar speciale interesse uit naar methoden om het perspectief van cliënten te benutten bij het verbeteren van de praktijk. Voor al haar activiteiten put Marcia uit haar ervaring als jeugdbeschermer. Het verbinden van theoretische kennis en praktijkkennis is een rode draad in haar werk.
 

Expertise

 • Methodiekontwikkeling
 • Praktijkonderzoek
 • Oplossingsgericht werken
 • Signs of Safety
 • LVB
 • Ouderschap van mensen met een LVB
 • Ontwikkelen van trainingen
 • Ontwikkelen van tools voor de praktijk

Projecten

 • HouVast
 • Er zijn als het moet
 • Signs of Success
 • Woord en Beeldverhaal in de jeugdreclassering
 • Sterk uit elkaar - toolkit complexe scheiding

Publicaties

 • Lever, M. & van Wijngaarden, S. (2016). Woord & Beeldverhaal in de forensische zorg. Beeldend communiceren met jongeren met een LVB. Handreiking. Amsterdam: Expertisecentrum William Schrikker.
 • Lever, M.S. en Beer, de, A. (2015). HouVast, stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB. Een nieuwe interventie. Onderzoek en Praktijk, 13-1, pp 17-23.
 • Lever, M.S. (2015). HouVast. Stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB. Handboek versie 2.0. Amsterdam: Expertisecentrum William Schrikker.
 • Lever, M.S., Bijl, H. & Steege, M. van der (2011). Bescherming en straf in één plan. Ondertoezichtstelling en jeugdreclasseringsmaatregel geïntegreerd. Jeugd & Co Kennis, 1, pp 8-17.
 •  Lever, M.S. (2009). Deltamethode beschermt kind. Toezicht bij het opvoeden door ouders met een beperking. Markant Kenniskatern 6, pp 12-15.
 • Lever, M.S. (2009) Ouders met een verstandelijke beperking. In Montfoort, A. van & Slot, N.W. Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij - 3.0, pp 126-147.  Utrecht: MOgroep Jeugdzorg.
 • Boertjes, M.J. & Lever, M.S. (2007). Parents en Children with Disabilities within the Youth Care System: The Dutch Perspective. In Meuwese, S., Detrick, S. & Jansen, S. et al. 100 Years of Child Protection. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Lever, M.S. & Boertjes, M.J. (2007). Koersen op verbinding. Mobiel 6, pp. 9-10.
 • Boertjes, M.J. & Lever, M.S. (2007). LVG en Jeugdcriminaliteit. Diemen: Expertisecentrum Jeugdzorg-Gehandicaptenzorg William Schrikker.
 • Lever, M.S. (2007). “Als wij in nood zijn is ze er.” Ouders met een verstandelijke beperking. Tijdschrift Voor de rechten van het kind 4, pp 12-14.
 • Lever, M.S. & Boertjes, M.J. (2006). Zij zegt: ‘Je bent een goeie moeder’. De verstandelijk beperkte ouder en de gezinsvoogd in gesprek: een interculturele uitdaging. In Nijnatten, C. van, Mildenberg, M & Groot, R. de (red). Communicatie. Fundament van de Orthopedagogiek. Utrecht: Agiel.
 • Steege, van der, M., Haaren, van, S. & Lever, M.S. (2006). Communicatie met licht verstandelijk beperkte cliënten. Tijdschrift voor Jeugdzorg 2, pp 82-86.

Lid van

 • Kenniskring LVB-Hogeschool Leiden
 • Werkgezelschap Ouderschap & Kinderwens

Contactgegevens