Jeltje Rijks: Gedragswetenschapper

Jeltje Rijks heeft tien jaar gewerkt binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en jeugdbescherming, zowel in de uitvoering als in de functie van gedragsdeskundige. In 2007 maakte zij de switch naar trainer en projectleider voor het Expertisecentrum. Zij ontwikkelt en geeft trainingen binnen de domeinen jeugd, veiligheid, wmo, werk & inkomen en onderwijs. Zij  heeft ervaring met het ontwikkelen van nieuw zorgaanbod voor de doelgroep ouders en kinderen met een beperking.

Jeltje is iemand die graag nieuwe wegen bewandelt. Zij gaat graag in gesprek met gemeenten, zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen over de bijdrage die het Expertisecentrum William Schrikker kan bieden aan het behalen van de doelstellingen van de verschillende partners binnen het sociale domein.

Expertise

 • Jeugd
 • Herkennen en begeleiden van  ouders en kinderen met een beperking
 • Specialistische jeugdbescherming
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid en LVB
 • Werkwijze screening pleegouders
 • Risicotaxatie gezinsklimaat
 • Besluitvorming over het perspectief van kinderen
 • Specialistisch zorgaanbod voor doelgroep LVB
 • Veiligheid
 • Herkennen en begeleiden van (jongvolwassen) delinquenten met een beperking

Projecten

 • 'This is me!, handleiding voor LVB-jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel
 • Professionalisering WSG

Contactgegevens