Ingrid ten Berge: Directeur Expertisecentrum William Schrikker

Ingrid ten Berge is sinds januari 2017 directeur van het Expertisecentrum. Zij is orthopedagoog en heeft ruime ervaring in de jeugdzorg en jeugdbescherming als onderzoeker, ontwikkelaar en adviseur. De rode draad in haar werk is het realiseren van een veilige opgroeiomgeving voor kwetsbare kinderen en jongeren, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Als directeur legt Ingrid de verbinding tussen opdrachtgevers en ketenpartners (o.a. organisaties voor jeugdzorg en gehandicaptenzorg, gemeenten, overheid) en de medewerkers van het Expertisecentrum. Zij bewaakt de inhoudelijke kwaliteit en vertaalt ontwikkelingen in werkveld en wetenschap naar toepasbare kennis voor de praktijk. Haar uitgangspunten zijn:

 • Ouders en kinderen staan centraal
 • Bundelen van krachten leidt tot het beste resultaat
 • Weten wat werkt en doen wat werkt

Expertise

 • Veilig opgroeien
 • Aanpak kindermishandeling
 • Jeugdbescherming
 • Risicotaxatie en risicomanagement
 • Veiligheidsbeleid
 • Samen beslissen over passende hulp
 • Multidisciplinair en intersectoraal samenwerken
 • Onderzoek en ontwikkeling

Publicaties

 • Bartelink, C., Berge, I.J. ten, & Vianen, R. van (2015). Richtlijn uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
 • Berge, I.J. ten, & Bartelink, C. (2014). Zicht op veiligheid: veiligheids- en risicotaxatie in de zorg voor jeugd. In: Gouden, P.P., Groot, R. de, & Janssens, J.M.A.A., Orthopedagogiek: State of the art. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
 • Berge, I.J. ten, Eijgenraam, K., & Bartelink, C. (2014) Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling (herziene versie). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
 • Baat, M. de, Berge, I.J. ten, & Al, C. (2013). Hulpaanbod na kindermishandeling: wat gemeenten moeten weten. Driebergen/ Utrecht: The Next Page Nederlands Jeugdinstituut.
 • Bartelink, C., & Berge, I. ten (2013). Beslissen over effectieve hulp in onveilige opvoedingssituaties. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
 • Berge, I.J. ten, i.s.m. Werkgroep instrumenten kindveiligheid (2013). Is dit kind thuis veilig? Wegwijzer bij de beoordeling van veiligheid van kinderen. Den Haag: Ministerie van VWS.
 • Berge, I.J. ten, & Meuwissen, I. (2013). Bruikbaarheid en mogelijke aanpassingen van de LIRIK voor de toepassing in de (L)VB-sector. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
 • Berge. I.J. ten, Addink, A., Baat, M. de, Bartelink, C., Rossum, J. van, & Vinke, A. (2012). Stoppen en helpen. Een adequaat antwoord op kindermishandeling. Utrecht: SWP.
 • Berge, I. ten & Geurts, E. (2010). Als opvoeden even lastig is. Informatie voor ouders en andere opvoeders. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
 • Berge. I.J. ten, & Van Montfoort, A. (2008). Veiligheidsbeleid en risicomanagement in Bureau Jeugdzorg. Utrecht: MOgroep.
 • Berge, I.J. ten, & Bakker, A. (2005). Veilig thuis? Handreiking voor het beoordelen en bespreken van veiligheid van kinderen in hun thuissituatie. Utrecht: NIZW.
 • Wolzak, A., & Berge, I.J. ten (2005). Kindermishandeling: Aanpak in Nederland. Utrecht: SWP.
 • Berge, I.J. ten (1998). Besluitvorming in de kinderbescherming: De ontwikkeling en evaluatie van een checklist voor het behandelen van meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dissertatie Universiteit Utrecht. Delft: Eburon.

Lid van

 • Co-promotor Besluitvorming over onveiligheid, Cora Bartelink, Rijksuniversiteit Groningen
 • Begeleidingscommissie promotie-onderzoek Gezond terug, Anne-Fleur Vischer, Rijksuniversiteit Groningen
 • NESPCAN
   

Contactgegevens