Hendrien Kaal: Lector LVB en jeugdcriminaliteit

Hendrien Kaal is lector LVB en jeugdcriminaliteit, aangesteld door het Expertisecentrum William Schrikker en de Hogeschool Leiden. Zij zet zich in om de kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun interactie met de justitiële keten te vergroten, opdat er adequater met hen kan worden omgegaan. Haar onderzoek richt zich op kenmerken van jongeren met een LVB in de PIJ; de specifieke problematiek van gedetineerden met een LVB en de benodigde zorg voor justitiabelen met triple-problematiek (LVB, psychiatrie en verslaving). Naast het hierboven genoemde onderzoek is zij inmiddels ook gestart met onderzoek naar andere, aanpalende thema's, zoals de praktijkkennis van reclasseringswerkers gespecialiseerd in het werken met LVB-jongeren, de werkalliantie tussen reclasseringswerkers en LVB-cliënten en de kennis over LVB-jongeren onder politieagenten.
 

Expertise

  • LVB
  • Jeugdcrminaiteit
  • Jeugdreclassering


Publicaties

  • Kaal, H.L. (2016). Prevalentie licht verstandelijke beperking in het justitiedomein. Leiden: Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden.
  • Kaal, H.L., & Kaal, A.E.J., (2015) 2013: Jeugdige delinquenten met een LVB - ongewoon moeilijk. In: Canon Reclassering in Nederland.
  • Kaal, H. (2015) LVB en jeugdcriminaliteit. In: I. Weijers & Ch. Eliaerts (red.). Jeugdcriminologie; Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom Lemma.
  • Kaal, H.L., Nijman, H.L.I., & Moonen, X.M.H. (2015) SCIL - Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking; Handleiding voor SCIL 18+ en SCIL 14-17. Amsterdam: Hogrefe.
  • Kaal, H. & Spaan, N. (2015). Onbeperkt toegang tot recht? Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen. Verkrijgbaar via bol.com.
  • Kaal, H. & Vrij, P. (2015). DJI Handreiking LVB ( pdf, 3.66 MB ). Leiden: Hogeschool Leiden.

Contactgegevens