Charlotte Hornstra: Orthopedagoog

Charlotte Hornstra werkt sinds 2017 als inhoudelijk adviseur bij het Expertisecentrum William Schrikker. Daarnaast is zij sinds 2006 als gedragswetenschapper werkzaam bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Zij heeft brede kennis betreffende LVB, jeugdbescherming, jeugdreclassering, oplossingsgericht en systeemversterkend werken. Als inhoudelijk adviseur draagt zij bij aan verschillende interne als externe projecten waarbij haar focus ligt op de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Zij heeft een onder andere een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Jeugdreclassering 2.0: op weg naar Succes. Daarnaast coördineert Charlotte het consultatieteam van het Expertisecentrum. Het consultatieteam adviseert collega’s bij complexe casuïstiek en/of morele dilemma’s. 

Expertise

  • Jeugdcriminaliteit
  • Jeugdstrafrecht
  • Jeugdbescherming
  • LVB
  • Signs of Safety
  • Oplossingsgericht werken

Projecten

  • Jeugdreclassering 2.0, Op weg naar Succes
  • Vol Vertrouwen Schorsen
  • Gezinsgericht Werken
  • E-learning Woord & Beeldverhaal

Contactgegevens