Caroline Vrij: Jurist

Caroline Vrij is sinds 2002 werkzaam bij het Expertisecentrum William Schrikker.
Zij is juridisch adviseur en consultant voor het management van de William Schrikker Groep op beleidsniveau en voor de professionals op casusniveau bij de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen. Vanuit haar juridische achtergrond in de praktijk van de rechtspraak van jeugd(straf)recht en jeugdbeschermingsrecht slaat zij een brug tussen de wereld van de jeugdbescherming in de praktijk en de wereld van het recht.  Caroline is juridisch adviseur bij het expertiseteam dat door professionals in de jeugdhulpverlening geconsulteerd kan worden bij complexe casuïstiek . Daarnaast ontwikkelt en geeft zij trainingen over het juridisch kader, zowel voor de William Schrikker Groep als voor andere organisaties. Verder is Caroline betrokken bij voor de jeugdzorg relevante wetgevingstrajecten.

Expertise

  • Persoons- en familierecht
  • Jeugdrecht
  • Jeugdstrafrecht
  • LVB en gedwongen kader
  • Juridische advisering
  • Rechtspraak

Lid van:

  • Landelijk juristenoverleg van Jeugdzorg Nederland

Contactgegevens