Bernice Reiff: Jurist

Bernice Reiff is sinds 2014 werkzaam als juridisch adviseur bij het Expertisecentrum William Schrikker. Zij geeft juridisch advies op casusniveau bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en op beleidsniveau voor het management van de William Schrikker Groep. Daarnaast geeft zij trainingen over het juridisch kader aan werknemers en (aspirant) pleegouders en neemt zij deel aan het Expertiseteam dat door professionals geconsulteerd kan worden bij complexe casuïstiek. Verder informeert zij de organisatie over nieuwe ontwikkelingen in de wet en regelgeving en actualiteiten op het gebied van jeugdrecht. Bernice heeft een Master in Jeugdrecht en brengt daarmee haar kennis over de rechten van het kind en de positie van de minderjarige in Nederlands recht en Internationaal recht in de praktijk.

Expertise

  • Personen- en familierecht
  • (Internationaal) jeugdrecht
  • Jeugdstrafrecht
  • LVB en gedwongen kader
  • Juridische advisering
  • Rechtspraak

Lid van

  • Landelijk juristenoverleg van Jeugdzorg Nederland

Contactgegevens