Medewerkers Expertisecentrum William Schrikker

 

Ingrid ten Berge is directeur en Asisa Spaans-Boujahma directiesecretaris van het Expertisecentrum.   

Onderzoek, ontwikkeling en gedragswetenschap

Ontwikkelen van innovatieve methodieken en instrumenten (tools/hulpmiddelen) en trainingen, gericht op deskundigheidsbevordering van professionals ter ondersteuning van hun begeleiding van  kinderen (en ouders) met een beperking en opvoed- en opgroeiproblemen.

Projectmanagement

Projectmanagement op gemeentelijk, provinciaal, nationaal en internationaal niveau van projecten rondom opvoed- en opgroeiproblemen van kinderen en ouders met een beperking. Management van complexe samenwerkingsprojecten, waarbij verbindingen moeten worden gelegd tussen bijvoorbeeld ketenpartners, gemeenten, provincies, zorgaanbieders en professionals.

Juridische zaken

Advisering over wet- en regelgeving m.b.t. jeugdrecht en jeugdstrafrecht. Juridische ontwikkelingen volgen en interpreteren met het oog gericht op de consequenties van de regelgeving voor kinderen en ouders met een beperking en hun  opvoed- en opgroeiproblemen. Ontwikkelen van juridische trainingen.

Leren en opleiden

Leren en opleiden “op maat” biedt professionals de juiste competenties om kinderen en ouders met een beperking te begeleiden en te ondersteunen bij opvoed- en opgroeiproblemen. In opdracht worden leertrajecten op maat ontworpen, variërend van coaching en consultatie tot meerdaagse trainingen.  Het Expertisecentrum is CEDEO-gecertificeerd.

Officemanagement  Leren en Opleiden

 Officemanagement Expertisecentrum