Leren en opleiden

Trainingen
Wij verzorgen trainingen voor jeugdzorgwerkers en voor medewerkers van zorginstellingen en wijkteams. Deze zijn gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van dwang en drang bij kinderen (van ouders) met een beperking. We werken hierin samen met een aantal andere gecertificeerde instellingen en hebben een gezamenlijk platform: www.jeugdzorgleert.nl. Daar kunt u alle trainingen vinden die wij aanbieden.

Zie hieronder een greep uit ons aanbod.

Online lesaanbod
Naast fysieke trainingen ontwikkelen wij samen met de Jeugdzorg Leert-partners ook digitale lesmodules over LVB en jeugdzorg. Deze zijn verzameld in het online pakket Jeugdzorg. Dit pakket stellen we beschikbaar via: www.jeugdzorgleertonline.nl

Het online pakket Jeugdzorg bevat een aantal (geaccrediteerde) modules zoals:

  • Juridisch Kader Jeugdbescherming
  • Beroepscode en tuchtrecht in de jeugdzorg
  • Samenwerken met jongeren met een LVB in gedwongen kader
  • Kind in de Jeugdzorg - Seksualiteit in zicht
  • Foetaal Alcohol Syndroom

Opleidingen op maat
Voor een goed aanbod van opleidingen op maat zijn er verschillende bouwstenen ontwikkeld. Door deze bouwstenen te combineren kan een gemeente of organisatie een opleiding op maat samenstellen voor zijn (wijk)teams. Ook worden er op verzoek bouwstenen op maat ontwikkeld, zolang het te maken heeft met de hulpverlening aan gezinnen waarin een beperking en dwang en drang een rol spelen. U kunt de bouwstenen combineren tot een programma dat aansluit bij de leervraag van uw organisatie. We hebben de bouwstenen voor u op een rijtje gezet.