Expertisecentrum en Hogeschool Leiden

Het lectoraat licht verstandelijke beperking en jeugdcriminaliteit is in 2011 opgericht door een samenwerkingsverband van de Hogeschool Leiden en het Expertisecentrum William Schrikker.

Dr. Hendrien Kaal  legt zich als lector de afgelopen jaren toe op onder andere de volgende thema’s:

  • herkenning van mensen met een LVB in de justitiële keten;
  • kenmerken van jongeren met een LVB in de PIJ;
  • de specifieke problematiek van gedetineerden met een LVB;
  • de benodigde zorg voor justitiabelen met triple-problematiek (LVB, psychiatrie en verslaving);
  • de praktijkkennis van reclasseringswerkers gespecialiseerd in het werken met LVB-jongeren;
  • de werkalliantie tussen reclasseringswerkers en LVB-cliënten. 
Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd bij medewerkers en/of cliënten van de William Schrikker Groep. Hierdoor ontstaat een steeds beter beeld van de kenmerken en problematiek van deze groep cliënten en de werkzame ingrediënten in de gespecialiseerde begeleiding van de William Schrikker Groep. 

Samen met het Expertisecentrum William Schrikker worden de onderzoeksresultaten vertaald naar de praktijk. Het onderzoek van de afgelopen jaren heeft onder andere al geresulteerd in:
  • Screeningsinstrument voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking (SCIL) die gebruikt kan worden in de justitiële keten, gezondheidszorg of hulpverlening.
  • Factsheets, rondom licht verstandelijke beperking
  • Ongewoon moeilijk: jeugdige delinquenten met een LVB als (voortdurende) bron van zorg. Lectorale rede van Hendrien Kaal. Boom/Lemma, 2013
  • Beperkt in de keten. Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen; onder red. van Hendrien Kaal, Nico Overvest en Marjan Boertjes. Boom/Lemma, 2014.
De komende tijd zal het lectoraat zich onder andere richten op het onderwerp systeemversterkend werken met cliënten met een LVB bij de jeugdreclassering.