Coaching en advies

Advies zorgaanbod
Op projectbasis adviseert het Expertisecentrum wijkteams of zorgaanbieders over de manier waarop de hulp aan bijvoorbeeld gezinnen van ouders met een beperking of overlast gevende jongeren met een beperking kan worden gerealiseerd.

Coaching
In complexe zaken of zaken waarbij met name de communicatie met de jeugdige (of met de ouders) met een verstandelijke beperking dreigt vast te lopen, wordt specialistische consultatie aangeboden. Deskundige medewerkers van William Schrikker kunnen hulpverleners, beleidsmakers en andere geïnteresseerden rondom een casus op maat coachen en adviseren.
In de praktijk zal dit vaak een dagdeel (inclusief voorbereiding en overleg) in beslag nemen.


 

Meer informatie en aanmelden

Tarief op aanvraag