Niet tevreden? Heb jij een klacht?

Wij willen graag goed met iedereen samenwerken. Met de ouders, de kinderen en iedereen die belangrijk is voor het gezin. Toch kan het gebeuren dat de samenwerking niet altijd goed gaat. Je kan bijvoorbeeld het ergens niet eens mee over zijn. Wat kan je doen als je het niet eens bent met een beslissing van een jeugdzorgwerker? 

Klik op de afbeelding op de routekaart te vergroten

Contact 

Emailadres: klachten@wsg.nu
 

In het nieuws: 

Tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg

Vorig jaar is een landelijk onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg tussen 1945 en 2019. Op basis van dit onderzoek kunnen slachtoffers een financiële tegemoetkomingsregeling aanvragen. Meer informatie is te vinden op de website van schadefonds geweldmisdrijven

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Dan kunt u  contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.