Niet tevreden? Heb jij een klacht?

Wij willen graag goed met iedereen samenwerken. Met de ouders, de kinderen en iedereen die belangrijk is voor het gezin. Toch kan het gebeuren dat de samenwerking niet altijd goed gaat. Je kan bijvoorbeeld het ergens niet eens mee over zijn. Wat kan je doen als je het niet eens bent met een beslissing van een jeugdzorgwerker? 

  • Praat met de jeugdzorgwerker. Vertel wat je dwars zit en ook waarom. Vraag om meer uitleg of informatie. Met elkaar in gesprek blijven is belangrijk. 
  • Als praten met jouw jeugdzorgwerker niet goed gaat, dan kan soms de leidinggevende (gebiedsmanager) helpen met een gesprek. (Dit noemen we een bemiddelingsgesprek) 
  • je kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie van William Schrikker.  In de Klachtencommissie zitten allemaal mensen die veel van jeugdhulp weten, maar niet bij William Schrikker werken. Ze zijn onafhankelijk. 

U kunt een brief sturen naar: 
William Schrikker
T.a.v. Klachtencommissie
Antwoordnummer 674
1100 VE Amsterdam

Of bellen naar: 
Telefoonnummer: 088-5261438

Of mailen naar: 
Emailadres: klachten@wsg.nu
 

In het nieuws: 

Tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg

Vorig jaar is een landelijk onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg tussen 1945 en 2019. Op basis van dit onderzoek kunnen slachtoffers een financiële tegemoetkomingsregeling aanvragen. Meer informatie is te vinden op de website van schadefonds geweldmisdrijven

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Dan kunt u  contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.