Voor cliënten

Ieder kind verdient het om in een veilige omgeving op te groeien! Maar soms zijn er situaties, waar jullie als gezin zelf niet uit komen. William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering kan daarbij helpen. Samen met uw gezin zoeken we naar oplossingen voor de problemen en zorgen wij er voor dat jullie kind, thuis veilig kan opgroeien.

Op deze pagina lees je alles over de verschillende maatregelen en op welke manieren jij je stem kan laten horen en invloed kan hebben op je eigen hulpverlening.